Bantningsguiden.com

Operation mot övervikt

Sök

Länkvänner

Bildelar expert

Läs mer >

Länkar

GI-Metoden

Läs mer >

LCHQ dieten

Läs mer >

LCHF-Metoden

Läs mer >

Atkins-Diet

Läs mer >

Operation mot övervikt

En överviktsoperation kan bli aktuell om en person löper risk för hälsoproblem på grund av sin vikt. En ”gå ner i vikt”-operation är ofta ett stort ingrepp som kan ge komplikationer men det finns mycket att vinna. Den absolut största fördelen är möjligheten att leva ett långt och hälsosamt liv och få en chans till en ”nystart” med en förändrad livsstil. 

Överviktsoperation – tre olika metoder

På denna sida kommer vi att fokusera på tre olika överviktsoperationer.

1. Gastric bypass

2. Gastric sleeve

3. Duodenal Switch

Metod 1. Gastric bypass

Gastric bypass-operation

Ingreppet syftar till att koppla bort delar av magsäcken och tunntarmen så att maten inte passerar igenom dessa delar. Kirurgen skapar en så kallad ”magsäcksficka” som kopplas till tunntarmen. Följden blir att maten snabbt samlas i denna magsäcksficka. Med Gastric bypass minskar du helt enkelt magsäckens volym.

Operationen görs antingen via öppen kirurgi eller titthålskirurgi. Läs mer om dessa två operationsmetoder.

Gastric bypass operation – Krav

Du måste ha…

 • Fyllt 18 år
 • Viljan att förändra din livsstil
 • BMI från 30-40

 

Vi har skrivit ett spann för BMI-värdet då siffran varierar beroende på region och övrig sjukdomsbild. Du får heller inte ha en sjukdom som orsakar stora risker vid operationen.

Gastric bypass via landstinget

Vi önskar vi hade ett övergripande svar på regionernas kravbild för att få genomgå en operation men det finns inte i Sverige. För att få ett hum om vad som krävs kan du kolla in Västra Götalandsregionens kriterier för kirurgisk fetmabehandling. 

Privat Gastric bypass

På Sophiahemmet i Stockholm finns det en specialistklinik för övervikt som ser det unika i varje patient och skräddarsyr behandlingen därefter. Här är du som patient i fokus från dag ett, oavsett om du vill ställa frågor om operationen eller få prisförslag. På deras hemsida kan du läsa mer om:

 • Varför går man ner i vikt efter Gastric bypass?
 • Vilka är de vanligaste komplikationerna?
 • Gastric bypass eller Gastric sleeve?

 

Metod 2. Gastric sleeve

Gastric sleeve operation

Operation tar bort cirka två tredjedelar av magsäcken. Det är den yttre magsäcken som tas bort och sedan formas sedan till ett rör som maten passerar genom. Under operationen bildas ett smalt rör av den yttre magsäcken som tagits bort. Det är en imponerande volymreducering av magsäcken som görs i detta skede.

Vår hunger styrs av hormonet Ghrelin. När du genomgår en Gastric sleeve tar du bort detta hormon vilket minskar aptiten. Lär dig mer om hur ghrelin påverkar aptiten.

Gastric sleeve operation – Krav

Du måste…

 • Ha ett BMI-värde från 30-35
 • Vara beredd på livsstilsförändring
 • Vara minst 18 år

 

Gastric sleeve – Stockholm

I Stockholmsområdet finns det en klinik som är experter på just Gastric sleeve. De sätter stort värde i att behandla varje patient utifrån deras unika behov och förutsättningar. På deras hemsida kan du läsa mer om:

 • Hur lång tid operationen tar
 • Hur man mår efter ingreppet
 • Kostnaden för ingreppet
 • Hur mycket vikt som tappas per vecka
 • Gastric bypass eller Gastric sleeve?

 

Metod 3. Duodenal Switch-operation

Detta alternativ är aktuellt om du har ett BMI över 50 vilket betraktas som extrem fetma. Metoden går ut på att göra magsäcken mindre och att koppla bort en stor del av tunntarmen (cirka en meter sparas). Med ett lyckat ingrepp försvinner cirka 70 % av övervikten.

Detta ingrepp kan du endast göra på fåtalet sjukhus i Sverige. Det är vanligast att göra ingreppet på Akademiska Sjukhuset i Uppsala.

Vanliga komplikationer

 • Läckage i skarvarna i lungorna
 • Näringsbrist

 

Läs vidare om duodenal switch

För mer information om duodenal switch samt svar på nedanstående frågor kan du surfa in på Viktlinjen.se.

 • Fördelar med metoden
 • Kriterier för att få göra ingreppet
 • Komplikationer och biverkningar
 • Kostnad för operationen