Bantningsguiden.com

Lorcaserin

Sök

Länkvänner

Bildelar expert

Läs mer >

Länkar

GI-Metoden

Läs mer >

LCHQ dieten

Läs mer >

LCHF-Metoden

Läs mer >

Atkins-Diet

Läs mer >

Lorcaserin

Det finns många olika sorters bantningspiller på marknaden, och forskare arbetar ständigt på att ta fram nya. Ett av de senaste som väntar på slutligt godkännande är Lorcaserin. Första gången det ansöktes om godkännande av det amerikanska FDA, blev det nej. Nu har det förbättrade Lorcaserin fått preliminärt godkännande. Det brukar inte behövas lång tid efter det förrän man kan lansera det på marknaden. Även i Europa ligger Lorcaserin inne för godkännande. Man förväntar att FDA kommer att ge slutligt godkännande i juni 2012 och att man då förhoppningsvis kan köpa Lorcaserin i början av hösten 2012.

Hur Lorcaserin bantningspiller främjar viktförlust

Man kan köpa bantningspiller med olika verkan. En del dämpar aptiten, medan andra ökar energinivån i kroppen. Det finns också de som ändrar metabolismen. Lorcaserin är en kombination av aptitbegränsande bantningspiller och kontroll av metabolismen. Den har sin huvudfunktion i området i hjärnan som kallas hypotalamus, och påverkar seratonin 2c halten.

Allt detta låter ganska komplicerat, men många har haft bra resultat av att ta Lorcaserin. I ett flertal blindundersökningar, där man använde placebotabletter för att verkligen kontrollera resultaten, gick många ner i vikt ganska rejält. Naturligtvis kommer man att kunna se flera undersökningar när Lorcaserin blir tillgängligt för alla.

Biverkningar med Lorcaserin

Det har inte rapporterats så många biverkningar med Lorcaserin. I de undersökningar man gjort, har huvudvärk varit det största problemet. Andra biverkningar som noterats inkluderar illamående, yrsel och trötthet. Enligt undersökningarna märktes besvären mest i början. När de fortsatte att ta Lorcaserin minskade problemen. Detta indikerar att Lorcaserin är lätt att tåla för de flesta. Eftersom det rör sig om blindundersökningar, visste inte patienterna om det var Lorcaserin eller placebo när de rapporterade dessa biverkningar.

Som med andra bantningspiller är det bäst att göra en läkarundersökning innan man börjar med Lorcaserin. Detta för att försäkra sig om att man är i god form, så man kan minimera riskerna för biverkningar. Många bantningspiller påverkar hjärtat på ett negativt sätt. Med Lorcaserin har man inte funnit så stora problem med detta, men det är fortfarande en risk. Har man redan hjärtproblem ska man definitivt inte ta några bantningspiller utan godkännande från doktorn. Detsamma gäller naturligtvis alla slags mediciner.

För det mesta rekommenderas bantningspiller som Lorcaserin till de som lider av fetma, eller haft svårigheter att gå ner i vikt på annat sätt. Det kan vara en skjuts i rätt riktning, och få igång ämnesomsättningen i kroppen. Man får väga eventuella biverkningar mot det faktum att övervikt leder till många sjukdomar. I de undersökningar som gjorts fortsatte patienterna med Lorcaserin i två år. Det är alltså fråga om ett bantningspiller som ska tas över en längre tid. Troligtvis kommer det att vara receptbelagt.

När man väl börjat gå ner i vikt med Lorcaserin kan man kombinera med andra dieter och motion. Det rekommenderas ofta att man följer en lågkaloridiet när man tar bantningspiller. Det är inte fråga om ett mirakelpiller där man går ner i vikt medan man äter som vanligt. För varaktig viktminskning är det viktigt att ändra på sina matvanor. Med Lorcaserin bantningspiller får man den hjälp som kan vara avgörande för att man ska lyckas.